Matkailuopas ja matkakertomus Suomen luonnontilaisten vesiputousten maailmasta

Putousten luokittelu

Vesiputoukset ovat yksilöllisiä luontokohteita, eikä kahta samanlaista putousta ole olemassa. Silti vesiputousharrastajat ovat vuosien varrella tavanneet luokitella putouksia mm. ulkomuodon, veden määrän ja muiden fysikaalisten ominaisuuksien perusteella.

Tällä sivustolla käyttämämme putousluokitukset pohjautuvat mm. sivustojen World Waterfall Database ja World of Waterfalls käyttämiin maailmanlaajuisesti tunnettuihin vesiputousten morfologisiin luokituksiin. Koska putousten luokittelu vaihtelee lähteittäin, eikä virallisia termejä Suomen kielellä tiettävästi ole olemassa, olen ohessa suomentanut em. lähteistä poimitut luokitukset tämän sivuston tarpeisiin siten, kuin olen selkeimmäksi nähnyt.


 • PYSTYSUORA (engl. Plunge) – Klassinen vesiputous, jossa vesi putoaa vapaasti koskettamatta jyrkänteen takaseinämää.

  Pihtsusköngäs


 • HEVONHÄNTÄ (engl. Horsetail) – Tyypillisesti kapea, jyrkkä vesiputous, jossa vesi putoaa säilyttäen osittaisen kontaktin jyrkänteen seinämään. Nimensä mukaisesti putous muistuttaa usein hevosen häntää.

  Hepoköngäs


 • KAKSOISPUTOUS (engl. Segmented) – Putous, jonka uoma erkanee ennen jyrkänteen reunaa kahteen tai useampaan haaraan. Kukin haara muodostaa oman putouksensa.

  Komulanköngäs


 • KASKADIT (engl. Cascades) – Putouksia, joissa vesi valuu jyrkkää tai loivaa rinnettä alas vähän kerrallaan. Tyypillisesti kaskadi-putous koostuu lukuisista pienistä putouksista, vaikka mukana voi joskus olla isojakin portaita. Kaskadit voidaan jyrkkyytensä perusteella jakaa edelleen loiviin kaskadeihin (kaltevuus alle 45 astetta) ja jyrkkiin kaskadeihin (kaltevuus yli 45 astetta). Kaskadi on yksi Suomen yleisimmistä putoustyypeistä.

  Varisköngäs


 • KOURU (engl. Chute) – Kouruksi kutsutaan usein putousta, jossa vesi puristuu kalliossa olevan jyrkän, kapean "kourun" lävitse alavirtaan. Kouru-tyyppisten vesiputousten ja kaskadien rajanveto on liukuvaa.

  Jyrävä


 • LOHKOPUTOUS (engl. Block, Sheet) – Kyseessä on putous, jonka muoto edestä päin katsottuna on lohkomainen tai neliskanttinen. Usein putouksen leveys on suurempi kuin sen korkeus.

  Keroköngäs


 • MALJA (engl. Punchbowl) – Malja-tyyppisellä vesiputouksella tarkoitetaan yleisesti putousta, jossa vesi virtaa ensin läpi jyrkän, erittäin kapean kalliouoman, ja suihkuaa sitten uomasta ulos pyöreän lammikon yläpuolella. Putous lampineen muistuttaa hieman boolimaljan täyttöä juhlissa, mistä alkuperäinen nimi punchbowl lienee peräisin.

  Putaanköngäs


 • PORRASPUTOUS (engl. Tiered) – Tyypillisesti putous, jonka pudotuskorkeus jakautuu muutamaan erilliseen helposti tunnistettavaan portaaseen. Kaskadin ja porrasputouksen välinen raja on liukuva.

  Fiellun putous


 • PUTOUSTEN SARJA (engl. Multi-step) – Putousten sarjaksi voi kutsua "putousta", joka koostuu joessa lyhyellä matkalla sijaitsevista selkeästi erillisistä vesiputouksista. Rajanveto Porrasputoukseen on liukuva.

  Kitsiputous


 • LOUHIKKOPUTOUS (engl. Scree, Talus) – Putous, joka virtaa rinnettä alas irtokivistä koostuvan koostuvan louhikon tai kivirakan keskellä. Usein louhikkoputous virtaa osana useamman vesiputouksen kokonaisuutta, jossa louhikko sijaitsee esim. jyrkältä rinteeltä laskevan toisen könkään alla. Rajanveto kaskadeihin on liukuva, ja kaikki eivät edes luokittele louhikkoputousta omaksi kategoriakseen.

  Korkeakoski


 • VIUHKA (engl. Fan, Veiling) – Putous, jossa jyrkännettä alas laskeutuva vesi leviää viuhkamaiseksi verhoksi kallioseinän päälle.

  Saukko-ojan putous


 • LUISKA (engl. Slide) – Suhteellisen loiva putous, jota joissain tapauksissa on vaikea erottaa pelkästä koskesta. Putouksen ulkomuoto voi muistuttaa vesiliukumäkeä. Rajanveto luiskan ja loivan kaskadin välillä vaihtelee.

  Isterinkoski


Huomionarvoista on, että moni putous voi kuulua useampaan kuin yhteen luokitukseen. Esimerkiksi Kitsiputous on luokitukseltaan putousten sarja, joka sisältää niin pystysuoria putouksia, porrasputouksia kuin kaskadeitakin. Vastaavasti vaikkapa Komulanköngäs on kaksoisputous, jonka kumpikin haara muodostaa oman erillisen putouksensa (toinen jyrkkä kaskadi, toinen pystysuora).

Tällä sivustolla kullekin putoukselle annettu luokitus kuvaa ainoastaan kohteen ilmeisintä ryhmää. Samalla tulee muistaa, että koska jokainen putous on yksilöllinen luontokohde, on luokittelu ainoastaan suuntaa-antava tieto kohteen ulkoasusta ja ominaisuuksista.

  Tilaa uutiskirje

Postituslistamme jäsenenä kuulet ensimmäisten joukossa uusista vesiputouksista sivustollamme.

Tilaa uutiskirjeemme täältä!

Suomen Vesiputoukset - Youtube Suomen Vesiputoukset - Pinterest

  Yhteistyössä

Twitter